Regulamin

UdostępnijShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Informacje ogólne
1. Wyłącznym właścicielem Sklepu Internetowego Time for Design jest firma:

Time for Design – Łukasz Dusza
ul. Jodłowa 5/8
81-526 Gdynia
Adres E-mail: kontakt@timefordesign.pl
NIP: 6711738909
wpisana do CEIDG

2. Sklep Internetowy www.timefordesign.pl, zwany w dalszej części Regulaminu Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu Zakupów, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego towaru oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego do celów związanych z realizacją zamówienia. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. W przypadku wyrażenia przez Kupującego dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Kupującego o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.

Zamówienia
4. Złożone zamówienie stanowi umowę kupna – sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Jednak Sklep dopuszcza istnienie przerw technicznych, wyłączających Sklep z przyjmowania i realizacji zamówień. Sklep realizuje zamówienia w dni robocze, zazwyczaj w ciągu 24 godzin od momentu potwierdzenia zamówienia przez Klienta i/lub zaksięgowanej przez Sklep pełnej opłaty za zamówienie.
6. Złożenie zamówienia przez Kupującego polega na dodaniu do Koszyka produktów z oferty Sklepu poprzez wypełnienie „Formularza zamówienia” zgodnie z informacjami podanymi w w/w formularzu. Dopuszcza się złożenie zamówienia przez Kupującego poprzez kontakt ze Sklepem za pomocą adresu e-mail.
7. Kupującymi mogą być osoby, które ukończyły 13 lat. (K. C. Art. 11-24). Jeżeli ten warunek nie jest spełniony, umowa jest niewiążąca.
8. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje drogą e-mailową potwierdzenie złożonego zamówienia. W razie braku otrzymania takiej informacji Kupujący powinien skontaktować się ze Sklepem drogą telefoniczną lub mailową. W przypadku opcji płatności przelewem, realizacja zamówienia następuje w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie Sklepu.
9. Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia. Sklep zastrzega również prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy Kupujący zalega wobec Sklepu z płatnościami, wynikającymi z realizacji poprzednich zamówień.
10. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się opłaty na konto Sklepu.
11. Wszystkie ceny widoczne na stronie internetowej Sklepu podane są w złotych polskich i stanowią wartości brutto (zawierają podatek VAT). Ceny te nie obejmują kosztów przesyłki.
12. Do każdego zamówienia wystawiane jest szczegółowe zestawienie zawartości przesyłki wraz z wykazem kosztów i dołączane do przesyłki z zamówionym przez Kupującego towarem. Kupujący ma prawo zażyczyć sobie niedołączanie do przesyłki szczegółowego zestawienia zawartości tejże przesyłki jak również faktury VAT.
13. Kupujący może anulować złożone zamówienie telefonicznie bądź e-mailowo pod adresem kontakt.timefordesign@gmail.com do momentu wysłania tego zamówienia.

Dostawa
14. Zamówienia będą dostarczane pod adres Kupującego wskazany na formularzu zamówienia. W przypadku podania błędnego adresu dostawy Sklep zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta dodatkowymi kosztami wynikającymi z konieczności ponownej wysyłki towaru.
15. Realizacja zamówień odbywa się za pośrednictwem jednego z wybranych przez zamawiającego form: poczty polskiej albo firm kurierskich. Dane osobowe będą udostępniane firmom zajmującym się dostarczeniem zamówienia w zakresie niezbędnym do zrealizowania przesyłki.
16.W dniu wysyłki zamówienia Klient jest informowany o tym fakcie poprzez odrębną wiadomość e-mail.

Płatność
17. Formy płatności
przedpłata na konto – prosimy o dokonanie przelewu (w wysokości wartości zamówienia wraz z kosztami przesyłki) na podany w numer rachunku w terminie 48 godzin od złożenia zamówienia. Po tym terminie zamówienie jest automatycznie anulowane. Realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu płatności.

Promocje
18. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest zwyczajowo ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień. W przypadku wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży Sklep zastrzega sobie prawo korekty i wysłania niepełnego zamówienia bądź anulowania zamówienia.

Zwroty
19. W sytuacji kiedy zamówienie nie będzie spełniać oczekiwań Klienta, istnieje możliwość zwrotu produktu. Zwrotu należy dokonać w terminie 14 dni kalendarzowych od od dnia wydania towaru, bez podania przyczyny. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Warunkiem zwrotu, jest konieczność oddania towarów nowych, nieużywanych, kompletnych w oryginalnym opakowaniu.
Do przesyłki należy dołączyć:
dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT otrzymanych z towarem.
Czytelną adnotacją z własnoręcznym podpisem o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży
Aby dokonać zwrotu towaru, należy odesłać go na adres sklepu:

Time for Design – Łukasz Dusza
ul. Jodłowa 5/8
81-526 Gdynia
Z dopiskiem: ZWROT

20. Koszt przesyłki zwracanego towaru pokrywa Klient. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem. W przypadku zwrotu towaru zostaje zwrócona równowartość ceny towaru wraz z doliczonymi do niej wcześniej kosztami przesyłki wynikającymi z zamówienia.
21. Wszystkie towary, których zwrot nie zostanie uznany (tzn. odesłany po wymaganym terminie, nie zawierający rachunku, bądź pisma reklamacyjnego, bez metki lub opakowania, zabrudzony, uszkodzony) będzie odesłany na koszt Klienta.

Reklamacja
22. Sklep Time for Design rozpatruje reklamacje w terminie do 1 roku od daty zakupu artykułu. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą (wada – zmniejszająca wartość rzeczy, użyteczność rzeczy, gdy rzecz nie ma właściwości technicznych, o których było napisane w serwisie timefordesign.pl, gdy produkt wydano w stanie niezupełnym, niekompletnym), a w chwili zawarcia umowy Kupujący o niej nie wiedział. Warunkiem zachowania prawa do skorzystania z reklamacji jest pisemne zawiadomienie o wadzie w terminie do 1 miesiąca od daty jej wykrycia. Z tytułu rękojmi Kupującemu przysługuje prawo do: odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, wymiany wadliwej rzeczy na inną, bez wady. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami.
Do przesyłki należy dołączyć:
dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT otrzymanych z towarem.
Dokumentacje różnicy między stanem opisanym w sklepie a faktycznym stanem produktów.
Aby dokonać zwrotu towaru, należy odesłać go na adres sklepu:

Time for Design – Łukasz Dusza
ul. Jodłowa 5/8
81-526 Gdynia
Z dopiskiem: REKLAMACJA

23. Koszty przesyłek w przypadku wymiany towaru, wynikającej z błędnej realizacji zamówienia przez Sklep Time for Design pokrywa Sklep. Jednocześnie Sklep informuje, że nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem.
24. Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa Klient. W przypadku uzasadnionej reklamacji zostanie zwrócony koszt wysłanej paczki pocztowej. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
25. Nieznaczne różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

Podsumowanie
24. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883). Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania, wniesienia żądania ich usunięcia, bądź zaprzestania ich wykorzystywania.
25. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych jest Time for Design – Łukasz Dusza, ul. Jodłowa 5/8 81-526 Gdynia.
26. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: założenia konta użytkownika w serwisie timefordesign.pl, realizacji złożonych zamówień oraz wysyłki wiadomości email o charakterze marketingowym, pod warunkiem, że osoby których dane dotyczą wyraziły zgodę na ich otrzymywanie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
27. Dane osobowe użytkowników serwisu timefordesign.pl nie są udostępniane innym odbiorcom.
28. Informujemy, jednocześnie że każdy użytkownik serwisu timefordesign.pl ma dostęp do treści swoich danych , do ich poprawiania a także wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych w celach marketingowych bez uzasadnienia, w dowolnym czasie.

 

UdostępnijShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0